+91-8427924047 Kptcabs@gmail.com

ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਲਾਟ ਛੋਟ ਪਤਝੜ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈਯੂਰਪ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ “ਯੂਰਪੀਅਨ ਏਅਰਲਾਇੰਸਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ”।

Scroll to Top